HOME Palatian Le Petit Prince - The Little Prince MalteseYiddish

Yiddish

Yiddish

Language: Yidish
Title: Der kleyner prints
Transliteration: Ot iz mayn sod. Er iz zeyer poshet: men zet gut nor mitn harts. Dos vixtikste iz farborgn fun di oygn.

Translator: Shlomo Lerman
Publisher: vmn (Verlag Michaela Naumann), Nidderau, www.mundartverlag.de
Year: 1999
ISBN: 3-933575-06-0

Thanks goes to:
Shlomo Lerman


September 1, 2009

HOME Palatian Le Petit Prince - The Little Prince MalteseYiddish