HOME Kurdish Le Petit Prince - The Little Prince MoldavianMalagasy

Malagasy

Malagasy

Language: Malagasy
Title: Ilay Andriandahy Kely
Transliteration: Inty ilay tsiambarateloko. Tsotra dia tsotra ilay izy: amin'ny alalan'ny fo ihany no ahitan-javatra. Tsy mba hitan'ny maso ny tena zavatra.

Region: Madagascar
Translator: Roger Bruno
Publisher: Foi et Justice
Year: 1997
ISBN: 2-911477-07-3

Thanks goes to:
Gerhard Volz


September 1, 2009

HOME Kurdish Le Petit Prince - The Little Prince MoldavianMalagasy