HOME Papiamentu Le Petit Prince - The Little Prince GypsyJapanese

Japanese

Japanese

Language: MISSING
Title: MISSING
Transliteration: Sakki no himitsu wo io-kane. Nani nanndemo naikotodayo. Kokoro de minakucha monogoto wa yoku mienaitte kotosa. Kanjinna koto wa me ni mienaindayo.

Translator: Aro Naito
Publisher: Iwanami Syoten, Hitotsubashi 2-55, Chiyoda-ku, 101-8002 Tokyo, Japan
Year: 1998
ISBN: 4-00-112010-0

Thanks goes to:
Mukund Unavane
Koji Nakagawa
Mira Sonntag
Toshi Iwama


September 1, 2009

HOME Papiamentu Le Petit Prince - The Little Prince GypsyJapanese