HOME Gherdeina Le Petit Prince - The Little Prince PalatianFrisian

Frisian

Frisian

Language: Frysk
Title: De Lytse Prins
Transliteration: Dit is myn geheim. It is tige simplel: kinst it bêste sjen mei it hert. Dêr't it om giet, dat is mei de eagen net te sjen.

Region: In the north of The Netherlands is a small area, called Fryslân.
Translator: Jacobus Q. Smink
Publisher: Koperative Utjowerij Boalsert NL
Year: 1998
ISBN: 90-6570-310-1

Thanks goes to:
Jacobus Q. Smink


September 1, 2009

HOME Gherdeina Le Petit Prince - The Little Prince PalatianFrisian