HOME Ladin-Verschiun-Badiot Le Petit Prince - The Little Prince CroatianBasque

Basque

Basque

Language: Euskara
Title: Printze Txikia
Transliteration: Honatx ene sekretoa Oso sinplea da: Bihotzaz baizik es dira gauzak garbi ikusten. Gauzen muinaren berri jakitea ezina

Translator: Inaki Sipiri
Publisher: Txertoa Argitaldaria, 767 Posta Kutxatila, 20080 Donostia (San Sebastian)
Year: 1972
ISBN: 84-7148 168 5

Thanks goes to:
Shlomo Lerman
Yann Vincent
Michel Bilbao


September 1, 2009

HOME Ladin-Verschiun-Badiot Le Petit Prince - The Little Prince CroatianBasque